Sökning

Biblioteksstigen på Kimitoön

Biblioteksbesök

Du kan boka tid för ett biblioteksbesök för din klass eller din grupp. Tiderna får gärna bokas färdigt med fyra veckors mellanrum, då blir samtidigt böcker lånade under föregående besök returnerade inom utsatt lånetid. Eleverna kan under besöket få handledning i informationssökning eller i användning av bibliotek eller få tips om lämpliga böcker.

Du kan också skaffa ett eget bibliotekskort för din klass eller för skolan.

Du kan boka tid för biblioteksbesöket vid servicedisken på biblioteket eller per telefon eller e-post.

Berätta följande då du bokar tid:

 • Önskad tidpunkt för biblioteksbesöket, datum och klockslag
 • Årskurs och antalet elever, samt ansvarig lärare
 • Eventuella specialönskemål

Du hittar bibliotekens kontaktuppgifter på sidan Biblioteken.

Förskolan

Roligt i bibban! Vi bekantar oss med biblioteket.

Åk 1

Välkommen till biblioteket!

 • Presentation
 • Bibliotekets regler och vad man kan göra i biblioteket
 • Hur låna och hitta lämplig läsning
 • Utdelningstillfälle av bibliotekskort
 • Sagostund om så önskas

I början av terminen tar biblioteket kontakt med klassläraren och ger ett brev riktat till elevernas föräldrar som får delas ut åt eleverna. Breven innehåller också en blankett för ansökan om bibliotekskort, information om bibliotekens öppettider och bibliotekets användningsregler.

Föräldrarna fyller i ansökan om bibliotekskort, och lämnar den tillbaka till skolan. Klassläraren lämnar in ansökningsblanketterna till biblioteket och kommer överens med bibliotekspersonalen om ett lämpligt datum för den första träffen med, som kan äga rum i skolan eller på biblioteket. Under den första träffen delar vi ut elevernas bibliotekskort och pratar lite om biblioteket.

I biblioteket bekantar vi oss med barnavdelningens böcker och vad man kan göra i biblioteket. Vi lär oss hur man lånar böcker och hur man tar hand om dem. Det går också att begära t.ex. en kort sagoläsning under något senare besök.

Åk 2

Alfabetet i biblioteket

 • Alfabetsövning, hur är böckerna ordnade i hyllan
 • Skillnad mellan fakta- och berättelseböcker
 • Sökuppgifter i biblioteket

Det handledda biblioteksbesöket för åk 2 handlar om att hitta böcker i biblioteket, med lekfulla aktiviteter kring alfabetet och böckernas placering på barnavdelningen, i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn.

En liten diskussion om skillnaden mellan fakta- och berättelseböcker och hur man hittar böcker i barnavdelningens faktahylla. Klassen får öva sig att leta böcker i barnavdelningens faktahylla.

Åk 3

Läsglädje

 • Valbar läsfrämjande verksamhet

Biblioteksstigsaktiviteterna för åk 3 kan innehålla en läskampanj, bokprat, författarbesök, läsdiplom eller annan läsfrämjande verksamhet som stöder lärarens egna läsfrämjande aktiviteter.

Klassen är välkommen att komma och låna så ofta de vill. Läraren och bibliotekspersonalen hjälper till att hitta lämpliga böcker.

Åk 4

Bli vän med Blanka

 • Grunderna i Blanka-sökningar och egen pinkod
 • Introduktion av e-biblioteket
 • Rundvarning till fakta-avdelningar
 • Sökuppgifter i biblioteket

Vi lär oss grunderna i hur man söker böcker i bibliotekskatalogen, hur man reserverar böcker och förnyar sina lån på nätet. Vi visar Blankas e-bibliotek. Lite om grunderna i informationssökning.

Om skolan har ett speciellt tema på gång kan övningsuppgifterna gärna utformas så att de stöder pågående tema. Det här kan med fördel göras i skolans datasal.

I biblioteket bekantar vi oss med böckernas placering i klasser och avdelningar, övar oss att leta böcker i Blanka och hitta dem i bibliotekets hyllor med hjälp av lekfulla övningar. Om skolan har ett speciellt tema på gång kan övningsuppgifterna med fördel utformas så att de stöder temat.

Åk 5

Läsglädje

 • Valbar läsfrämjande verksamhet

Biblioteksstigsaktiviteterna för åk 5 kan innehålla en läskampanj, bokprat, författarbesök, läsdiplom eller annan läsfrämjande verksamhet som stöder lärarens egna läsfrämjande aktiviteter. Klassen är välkommen att komma och låna så ofta de vill. Läraren och bibliotekspersonalen hjälper till att hitta lämpliga böcker.

Åk 6

Vi börjar forska

 • Mera Blanka-sökningar
 • Grunderna i källkritik
 • Formulering av forskningsfrågor

Vi diskuterar källor och källkritik på nätet, hur Google och Wikipedia är uppbyggda och hur de kan användas, copy + paste och upphovsrätt. Vi gör informationssökningar inom ett ämne som är aktuellt i skolan, t.ex. inför ett grupparbete.

Klassen får lära sig att leta information om ämnet både i biblioteket och på nätet genom övningar.

Informationssökningsundervisningen planeras i förväg tillsammans med läraren så att bibliotekets undervisning kompletterar den undervisning som pågår i skolan och så att den tidsmässigt passar in i undervisningen. Informationssökningen upplevs mera meningsfull då den sätts i ett sammanhang. Läraren får gärna repetera den nya informationen i klassen efter besöket.