Biblioteksstigen i Pargas

Välkommen till Biblioteksstigen! Biblioteksstigen riktas till årskurserna 1, 3, 5, 7, och 9.

Kontakta biblioteket för att boka ett biblioteksbesök för din klass.

Biblioteksbesök

Varje elev besöker ett bibliotek minst 1 gång/termin. Skolan ansvarar för det. Skolan kan besöka biblioteket under öppettid utan att anmäla det på förhand. I biblioteket kan skolan också ordna eget program.

Bokpaket till skolan

Biblioteket plockar ihop ett bokpaket med tema enligt önskemål. Skolan hämtar bokpaketet och använder det i skolan. Lånetiden är 2 månader. Meddela senast 2 veckor innan ni behöver paketet.

Bokpresentation i biblioteket

Biblioteket plockar ihop böcker med tema enligt önskemål. Skolan besöker biblioteket och biblioteket presenterar böckerna för eleverna och är med under lektionen. Tema kan vara både skönlitteratur och facklitteratur. Meddela senast 2 veckor innan ni besöker biblioteket.

Åk 1 - Välkommen till biblioteket!

Vi bekantar oss med bibliotekets barnavdelning och var olika berättelser och fakta är placerade. Under besöket får eleverna veta om vad det finns för slags material och aktiviteter i biblioteket. Vi går igenom hur man man hittar spännande böcker, hur man lånar och hur man tar hand om det man lånat.

Mål:

 • Hitta eget intresse för läsning
 • Hitta intressant läsning på egen hand
 • Kunskap om olika skönlitterära texter (saga, berättelse, dikt, ramsa)
 • Veta var det finns läsning för egen åldersgrupp
 • Kunna låna och returnera självständigt
 • Veta att bibliotekets böcker finns i en katalog på nätet

Åk 3 - Läsglädje

Biblioteksbesök med bokprat och övning att hitta i hyllan och i katalogen. Besöket består av 2 lektioner.

Mål:

 • Att utveckla läsförmågan genom att inspirera med bokprat
 • Hitta böcker både i hyllan och i bibliotekskatalogen
 • Lära sig beställa böcker på nätbiblioteket
 • Lära sig om bibliotekets e-material
 • Lära sig att använda låneautomaten (Pargas)

Åk 5 - Forskaren

Vi diskuterar källor och källkritik på nätet, hur Google och Wikipedia är uppbyggda och hur de kan användas, copy + paste och upphovsrätt. Vi gör informationssökningar inom ett ämne som är aktuellt i skolan, t.ex. inför ett grupparbete. Klassen får lära sig att leta information om ämnet både i biblioteket och på nätet genom övningar.

Undervisningen i informationssökning planeras i förväg tillsammans med läraren så att bibliotekets undervisning kompletterar den undervisning som pågår i skolan och så att den tidsmässigt passar in i undervisningen. Informationssökningen upplevs mera meningsfull då den sätts i ett sammanhang. Läraren får gärna repetera den nya informationen i klassen efter besöket.

Mål:

 • Bekanta sig med informationssökning och forskningens grundläggande processer
 • Bekanta sig med skillnader i informationskällor (saktext och åsiktstext)
 • Lära sig använda olika informationskanaler
 • Fundera kring användning av sökord
 • Fundera på tillförlitligheten i informationskällorna och upphovsrätt
 • Lära sig använda information som en del av eget jobb

Åk 7 - Läsinspiration

Vi uppmärksammar läsintresset och inspirerar till läsning genom bokprat. Vi uppmuntrar social läsning och att dela sina läsupplevelser.

Mål:

 • Bekanta sig med olika litterära genrer
 • Få färdkost för ett mångsidigt läsintresse
 • Lära sig att utnyttja också annat material (film, tecknade serier, tidskrifter etc) för att utöka kunskapen om litteratur och kultur
 • Lära sig att dela sina läsupplevelser

Åk 9 - Enligt elevernas behov

Genomförs i samarbete mellan läraren och biblioteket och enligt det behov som finns. Läraren tar kontakt med biblioteket för planering av lektionen.