Paraisten kirjastopolku

Tervetuloa Kirjastopolulle! Kirjastopolku on suunnattu luokille 1, 3, 5, 7, ja 9.

Varaa aika ottamalla yhteyttä kirjastoon.

Kirjastokäynnit

Jokainen oppilas käy kirjastossa vähintään kerran lukukaudessa. Koulu vastaa tästä. Koulusta voidaan vierailla kirjastossa kirjaston aukioloaikana ilmoittamatta siitä etukäteen. Koulu voi järjestää kirjastossa myös omaa ohjelmaa.

Kirjapaketteja kouluihin

Kirjasto kokoaa toiveiden mukaisen teemakirjapaketin. Koulut noutavat paketin ja käyttävät niitä kouluissa. Laina-aika on 2 kuukautta. Tilaus tulee tehdä viimeistään 2 viikkoa ennen kuin pakettia tarvitaan.

Kirjaesittely kirjastossa

Kirjasto kokoaa koululle kirjoja kirjaesittelyä varten sen toivomasta aiheesta. Koulusta tullaan vierailulle kirjastoon ja kirjasto esittelee kirjat oppilaille ja on mukana oppitunnilla. Aiheena voi olla sekä kaunokirjallisuus että tietokirjallisuus. Koulu ilmoittaa kirjastoon vähintään 2 viikkoa etukäteen ennen kuin koulusta tullaan vierailulle kirjastoon.

1. luokka - Tervetuloa kirjastoon!

Tutustumme kirjaston lastenosastoon ja opimme missä eri tarinat ja tietokirjat ovat. Käynnin aikana oppilaat oppivat mitä kirjastosta löytyy ja mitä kaikkea kirjastossa voi tehdä. Opimme miten löydetään aineistoja, miten niitä lainataan, pidetään huolta ja miten kirjastossa käyttäydytään.

Tavoitteet:

 • Oppilas kiinnostuu lukemisesta ja kirjallisuudesta
 • Oppilas oppii löytämään aineistoja omatoimisesti
 • Opitaan että on olemassa monenlaisia kaunokirjallisia teksteja (satuja, kertomuksia, runoja, loruja)
 • Opitaan mistä omalle ikäryhmälle sunnattua lukemista löytyy
 • Opitaan lainaamaan ja palauttamaan itsenäisesti
 • Opitaan, että kirjaston kirjoista on tietokanta netissä

3. luokka - Lukemisen iloa

Kirjastokäynti, jonka aikana annetaan kirjavinkkausta ja harjoitellaan etsimään hyllystä ja tietokannasta. Käynti koostuu kahdesta oppitunnista.

Tavoitteet:

 • Kehitetään lukutaitoa inspiroivilla kirjavinkkauksilla
 • Opitaan löytämään kirjoja sekä hyllystä että tietokannasta
 • Opitaan varaamaan kirja verkkokirjastossa
 • Opitaan kirjaston e-aineistoista
 • Opitaan käyttämään lainausautomaattia (Parainen)

5. luokka - Tutkimusta

Keskustelemme lähteistä ja lähdekritiikistä netissä, miten Google ja Wikipedia on rakennettu ja miten ne toimivat, copy+paste-käytännöstä sekä tekijänoikeuksista. Teemme tietohakuja koulussa käsiteltävästä ajankohtaisesta aiheesta, esim. ryhmätöihin liittyen. Luokka oppii harjoitusten avulla etsimään tietoa aiheesta sekä kirjastosta että netistä.

Tiedonhakuopetus suunnitellaan etukäteen yhdessä opettajan kanssa niin, että kirjaston tarjoama opastus tukee koulussa annettavaa opetusta ja sopii siihen myös ajallisesti. Tiedonhaku koetaan merkityksellisemmäksi, jos se sidotaan johonkin kontekstiin. Opettaja voi mielellään vielä toistaa uutena tietona opitut asiat luokassa kirjastokäynnin jälkeen.

Tavoitteet:

 • Tutustutaan tiedonhakuun ja tutkimustyön perusprosesseihin
 • Tutustutaan eri tietolähteiden eroihin (asiateksti ja mielipideteksti)
 • Opitaan käyttämään eri tiedonhakukanavia
 • Pohditaan hakusanojen käyttöä
 • Pohditaan tietolähteiden luotettavuutta ja tekijänoikeutta
 • Opitaan käyttämään tietoa osana omaa työtä

7. luokka - Lukuinspiraatiota

Korostamme lukemisharrastuksen merkitystä ja inspiroimme lukemaan kirjavinkkauksen avulla. Kannustamme sosiaaliseen lukemiseen ja omien lukukokemusten jakamiseen.

Tavoitteet:

 • Tutustutaan kirjallisuuden eri genreihin
 • Saadaan evästystä monipuoliseen lukemisharrastukseen
 • Opitaan hyödyntämään myös muuta aineistoa (elokuvat, sarjakuvat, aikakauslehdet jne.) kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemuksen laajentamiseksi
 • Opitaan jakamaan lukukokemuksia

9. luokka - Aihe tarpeen mukaan

Toteutetaan opettajan ja kirjaston välisenä yhteistyönä ja kulloisenkin tarpeen mukaan. Opettaja ottaa yhteyttä kirjastoon oppitunnin suunnittelemiseksi.