Search

Föräldrar

Mer än böcker

ett barn spelar tv-spel

På biblioteket kan du inte bara låna böcker för olika åldrar, utan också låna tidskrifter, filmer, musik och konsolspel för barn.

På barnavdelningen kan ni sitta och läsa eller låna datorerna. För familjer finns en toalett med skötbord.

Du är också välkommen att amma ditt barn på biblioteket.

Familjekonto

Hörlurar på ett bord

Det kan kännas knepigt att hålla koll på lån och förfallodagar när varje familjemedlem har ett eget bibliotekskort. Visste du att du kan koppla dina familjemedlemmars bibliotekort till ditt eget nätbibliotekskonto?

Genom att ansluta andra familjemedlemmar till ditt eget konto kan du med en enda inloggning hålla koll på hela familjens förfallodagar och vid behov förnya lån som förfaller.

Läs mer om familjekontot på vår sida för instruktioner.

Temaväskor med bilderböcker

Ibland kan det vara lättare att diskutera olika frågor med barn genom att först läsa en bok om ämnet. På Blankabiblioteken kan du låna temaväskor som innehåller flera bilderböcker om samma tema. Väskorna kan användas för att närma sig och diskutera kring ett specifikt ämne tillsammans med barn antingen i hemmet eller i pedagogisk verksamhet. Du kan beställa väskan till ditt närmaste bibliotek.


Läs högt

Mamma och barn

Det är bra att läsa högt för barnet redan från första början. Under en lässtund får barnet uppleva närhet och närvaro med föräldern och båda får en gemensam stund under vilken de kan lugna ner sig. Barnets koncentrationsförmåga utvecklas och ordförrådet utvidgas då du läser högt för ditt barn. Högläsning hjälper redan en liten baby att bygga upp ett fonemsystem.

Olika typer av berättelser och sagor ger barnet verktyg att hantera egna känslor och livssituationer samt ger svar på olika frågor som barnet grubblar över. Även de barn som redan kan läsa njuter av att få lyssna på böcker.

Om en vuxen läser upp berättelsen, kan hen förklara svåra ord och tillsammans med den vuxna vågar barnet möta också de mest spännande handlingarna i en bok och barnets fantasi väcks till liv.

Läs mer om glädjen och nyttan med läsning i läsinspiratör Agneta Möller-Sibelius text. Hemmaläsningens möjligheter (pdf)

Alternativa läsformer

Hörlurar på ett bord

För barn som behöver stöd i sitt läsande har biblioteket ett urval ljudböcker som kan lånas enskilt eller tillsammans med den tryckta textboken. Vi har också så kallade lättlästa böcker för barn.

Via biblioteket kan ditt barn vid behov också få tillgång till Celia-bibliotekets samlingar. Man har rätt till Celia-tjänster om man har ett läshinder så som t.ex. nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter. Samlingen omfattar talböcker, taktila böcker, vi läser tillsammans-böcker och punktskriftsböcker.

Du kan registrera ditt barn som Celia-kund på biblioteket. Celia skickar materialet till er.

Läs mer på Celias hemsida.

Evenemang för barn

Kappsäck med böcker i

Biblioteket ordnar regelbundet evenemang för barn. Följ bibliotekets evenemangskalender på frontsidan för information om aktuella evenemang. Biblioteket ordnar bland annat sagostunder och poesievenemang.

En välkomstgåva till nyfödda

en glad baby

Varje barn som föds i Pargas stad eller Kimitoöns kommun får en bok som välkomstgåva av biblioteket. Vid det första rådgivningsbesöket med barnet får du ett presentkort som du löser in på biblioteket.