Sökning

Hembygdssamlingen på Kimitoön

Om samlingen


bokhylla med hembygdsböcker

Hembygdssamlingen innehåller böcker om Kimitoön, såväl fakta som skönlitteratur, samt böcker av lokala författare.

I samlingen finns också musik och filmer med lokal anknytning.

Vid varje bibliotek finns en egen hembygdshylla, där materialet om den egna kommundelen finns samlad. Materialet kan lånas ut.

Vid Dalsbruks bibliotek finns det även ett hembygdsarkiv vars innehåll inte lånas ut.

Adéle Weman (Parus Ater/Inge Storm)

Adéle Weman lutar mot ett skrivbord

Adéle Weman (1844-1936) arbetade som folkskollärare i Kimito och gjorde en viktig insats inom folkbildningen. Som författare använde hon sig av pseudonymerna Parus Ater och Inge Storm.

På nätet hittar du Wemans texter på olika ställen:

13 pjäser i Dramawebben (länk)

Fem pjäser i Project Runeberg (länk)

Fem titlar i Doria (länk)

Edith Forssman (Aina)


Porträtt med Edith Forssman

Edith Forssman (Aina) föddes på Kimito prästgård 1856 och debuterade som 24-åring under pseudonymen “Aina”.

Mest känd blev hon för novellsamlingarna “Vid aftonlampan” som utkom i 25 volymer. I början av 1900-talet beskrevs hon som en av Finlands mest lästa författare. På nätet hittar du Ainas texter i fulltext på olika ställen.

38 titlar på svenska i Doria (länk)

Fyra titlar på finska i Project Runeberg (länk)


Litteraturstigen

Länk till litteraturstigen

Den digitala kartan visar och beskriver åboländska platser i skönlitteraturen. I samma karta finns också lokal musik.

Sidan är ett samarbete mellan Åbolands litteraturförening, Blankabiblioteken, Sydkustens landskapsförbund r.f. och Musikföreningen Riff r.f.

Litteraturstigens hemsida

Allmänna biblioteks digitala samlingar

Digi-tjänsten samlar digitaliserat material från de allmänna biblioteken. Alla böcker på sidan kan läsas i fulltext. Upphovsrätten för materialet har gått ut och du kan fritt använda och länka till texterna på sidan. Du kan gå in på sidan och söka eller klicka direkt på titlarna här nedanför för att läsa texter om Kimitoön.

Jullyktan 1915
(Innehåller texten Om julen i forna tider i Kimito av Oskar Jansson)

Nationalbibliotekets digitala samlingar

Nationalbiblioteket har digitaliserat tidningar som utkommit i Finland 1771-1949. Du kan gå in på sidan och söka i alla digitaliserade tidningar eller klicka på länken här nedanför för att komma direkt till tidningar från Kimitoön.

Annonsbladet för Kimito, Dragsfjärd, Västanfjärd och Hitis 1925-1949