Sökning

För kunder

Välkommen till biblioteket

Biblioteket är öppet för alla. På biblioteket kan du bland annat läsa tidningar, delta i olika evenemang, surfa på nätet, studera och låna böcker. Du kan kolla i bibliotekshyllan eller söka i katalogen för att hitta det du vill låna. Bibliotekspersonalen hjälper dig gärna.

Bibliotekskort

Ett lånekort överräcks från en person till en annan

För att låna behöver du alltid ett bibliotekskort. För att få ett kort behöver du uppvisa ett fotografiförsett identitetsbevis och förbinda dig till att följa bibliotekets användarregler. Du kan få ett personligt bibliotekskort och en pinkod vid vilket Blankabibliotek som helst. Bibliotekskortet är giltigt i alla Blankabibliotek.

Om du vill kan du på förhand fylla i blanketten för låntagaruppgifter

Du hittar blanketten här.

Om kortet har försvunnit

Om ditt kort kommer bort bör du omedelbart meddela biblioteket om saken. Enligt bibliotekets användarregler är kortets innehavare ansvarig för allt material som lånats med kortet innan förlustanmälan är gjord.

Det första bibliotekskortet är gratis, för eventuella kort som beviljas efter det uppbärs en avgift. Du hittar prislistan här.

Under 15-åringar behöver en vårdnadshavare

Under 15-åringar behöver vårdnadshavarens underskrift för att få ett bibliotekskort. Du kan skriva ut blanketten för låntagaruppgifter och fylla i den på förhand.

Bibliotekskortets innehavare är ansvarig för material som lånats med kortet. Vårdnadshavaren ansvarar för material som lånats med bibliotekskort vars innehavare är under 15 år.

Familjemedlemmars kort kan kopplas till vårdnadshavarens nätbibliotekskonto. Då går det att sköta biblioteksärenden med en enda inloggning. Läs mer om familjekontot på vår instruktionssida.

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade

Meddela biblioteket om du byter ditt telefonnummer eller din e-postadress. Du kan också meddela om förändringarna genom att uppdatera din information i din nätbiblioteksprofil.

Pinkod

Du får en pinkod på biblioteket genom att visa upp ditt bibliotekskort och ditt identitetsbevis. Pinkoden behöver du för att logga in på nätbiblioteket.

På nätbiblioteket kan du:

 • uppdatera dina kontaktuppgifter
 • byta pinkoden till en sifferkombination som du har lättare att komma ihåg
 • reservera material
 • ta bort dina reserveringar
 • se dina lån
 • förnya dina lån

Pinkoden behövs när du vill logga in och använda bibliotekets e-material (e-böcker, ljudböcker, e-tidningar, e-musik, e-filmer).

Med pinkoden kan du själv låna dina böcker i bibliotekets låneautomat.

Om du tappar bort eller glömmer din pinkod får du en ny vid bibliotekets kundtjänst genom att visa upp bibliotekskort och ett identitetsbevis försett med fotografi. Av sekretesskäl ges inte pinkoder ut per e-post eller per telefon.

Lån och förnya lån

Elever lånar böcker vid disken

Olika slags material har olika lånetider:

 • böcker, ljudböcker och musik 4 veckor
 • tidskrifter, filmer och spel 2 veckor

Lånens förfallodagar ser du på lånekvittot eller på fliken Lån och omlån i nätbiblioteket. På förfallodagen ska lånen returneras under bibliotekets öppettider, eller förnyas.

Du kan returnera dina lån till vilket Blankabibliotek som helst. För lån som returnerats försenade uppbärs en förseningsavgift.

Du kan förnya dina lån fem gånger om de inte är reserverade.

Många sätt att förnya

I nätbiblioteket ska lånen förnyas innan dygnets slut. Du kan förnya dina lån på fliken Lån och omlån i nätbiblioteket. Välj de lån du vill förnya genom att kryssa för dem och klicka på knappen Förnya de valda lånen.

Du kan också förnya lånen genom att ringa ditt bibliotek. Kontaktuppgifterna hittar du på sidan Biblioteken.

Återlämningsluckor

Några Blankabibliotek har återlämningsluckor. Återlämning av lån via återlämningsluckan sker på låntagares eget ansvar. Verk som returnerats via luckan registreras som returnerade först följande dag då biblioteket är öppet.

Du kan förnya dina lån på fliken Lån och omlån i nätbiblioteket. Välj de lån du vill förnya genom att kryssa för dem och klicka på knappen Förnya de valda lånen.

Biblioteket hjälper till med meddelanden

Du kan beställa en påminnelse om förfallodagen till din e-post. Påminnelsen skickas en gång per e-post 3 dagar före förfallodagen. Om du inte har fått påminnelse trots att du har beställt den skall du kolla mappen i din e-post som heter skräppost.

När dina lån har förfallit skickar biblioteket ut tre krav om försenade lån. Du kan själv välja om du vill ha kraven till din e-post eller med brev.

Dina egna inställningar ser du på fliken Profil i nätbiblioteket.

Om du vill ändra på inställningarna för meddelanden, kontakta biblioteket.

Reserveringar

en hylla med reserverade böcker

Att reservera är avgiftsfritt. Det reserverade verket kan transporteras från vilket Blankabibliotek som helst. Du kan reservera material i nätbiblioteket, i biblioteket och per telefon.

Så här reserverar du

Du kan behändigt reservera och administrera dina reserveringar via nätbiblioteket.

Bekanta dig med vår Så här använder du nätbiblioteket-instruktionssida för att veta mer om hur du gör en reservering på nätbiblioteket. Här kan du läsa mer om hur du reserverar på nätbiblioteket.

Om du inte vill utnyttja nätbiblioteket går det lika bra att göra reserveringen genom att kontakta bibliotekets kundservice.

Annullera reserveringar

Du kan annullera reserveringen på nätbiblioteket om den ännu inte har behandlats eller om verket ännu inte är på väg eller klart för avhämtning. Om reserveringen redan hunnit behandlas kan du annullera reserveringen genom att kontakta det bibliotek du valt som avhämtningsställe.

Avhämtningsmeddelande

Biblioteket skickar dig ett avhämtningsmeddelande då verket som du har reserverat är klart för avhämtning.

Du kan välja om avhämtningsmeddelandet skickas som sms, via e-post eller som brev. Meddelandesättet hittar du i din profil på nätbiblioteket.

Du kan ändra på meddelandesättet i din profil i nätbiblioteket med blanketten ”Begäran om meddelandeändring”.

Avhämta reserveringen inom en vecka

Du en vecka tid på dig att avhämta reserveringen efter att du fått ett avhämtningsmeddelande.

Avgifter

Bibliotekstjänsterna är i regel avgiftsfria, men vi tar ut en avgift om du återlämnar eller förnyar material efter sista förfallodagen, samt för en del specialtjänster. Ta del av Blankabibliotekens avgifter. Tills vidare är det inte möjligt att betala avgifter via nätet, utan betalningen bör skötas på stället i ett Blankabibliotek.

Bekanta dig med bibliotekets avgifter

Fjärrlån

böcker på ett bord

Du kan fjärrlåna genom att kontakta ditt bibliotek. Du hittar bibliotekens kontaktuppgifter här.

Fjärrlån är en form av samarbete mellan bibliotek. Med hjälp av fjärrlåneservice kan du utnyttja hela biblioteksnätverket. Om ditt bibliotek inte har det verk du önskar låna kan det fjärrlånas från andra bibliotek.

Verk som finns i Blankabibliotekens samlingar men som är utlånade kan inte beställas som fjärrlån. Då kan du reservera verket normalt. När materialet har anlänt får du ett avhämtningsmeddelande.

Fjärrlånebeställningar mottas vid alla Blankabibliotek.

Fjärrlån är avgiftsbelagda

Biblioteket tar ut en avgift för fjärrlån. Också det bibliotek som skickar materialet kan ta ut en avgift för fjärrlån. Avgiften betalar du då du hämtar fjärrlånet.

Leveranstiderna varierar

Vanligtvis lönar det sig att förbereda sig på en väntetid på ca 2 veckor, men leveranstiden blir längre ifall det t.ex. finns reservationer på verket vid det bibliotek som skickar det. Du får meddelande per telefon, e-post eller post när det beställda materialet anlänt till biblioteket.

I fjärrlån följs villkoren och lånetiderna för det bibliotek som skickar materialet

Det är inte alltid möjligt att få det beställda materialet som hemlån. Ibland kan man endast få läsa verket i biblioteket.

Fjärrlån återlämnas alltid via det bibliotek som beställt materialet

I noten som följer med lånet står det när verket måste återlämnas till det bibliotek du har lånat verket. Biblioteket kan förnya fjärrlånet.

Fjärrlån för bibliotek

Biblioteken tar emot beställningar per e-post. Fjärrlån är gratis för biblioteken. Fjärrlånebeställningen skickas till det Blankabibliotek där materialet finns. Kontaktuppgifter för alla Blankabiblioteken hittar du på bibliotekets hemsida under biblioteken.

Inköpsförslag

Blankett för inköpsförslag

Om du tycker att det saknas väsentligt material på biblioteket kan du föreslå att materialet köps in till biblioteket med en inköpsförslagblankett. Innan du lämnar ditt inköpsförslag, försäkra dig ännu om att verket inte finns i Blankabibliotekens samlingar genom att göra en sökning.

Användarregler

Då du mottar bibliotekskortet förbinder du dig till att iaktta Blankabibliotekens användarregler.

Du kan bekanta dig med användarreglerna här.

Meröppet bibliotek

Ett meröppet bibliotek är ett bibliotek som erbjuder öppethållning även när personal inte är på plats. Då ditt bibliotekskort används för att gå in till ett meröppet bibliotek är du ansvarig för att alla som är med följer bibliotekets regler. Säkerheten övervakas med videokameror.

Nagu, Korpo och Houtskärs bibliotek

Biblioteken i Nagu, Korpo och Houtskär är meröppna kl. 8-21 varje dag, du kommer in med ditt bibliotekskort och din pinkod.

Om du inte har fått en pinkod eller inte kommer ihåg den, kan du besöka vilket Blankabibliotek som helst för att få ett. Kom ihåg att ta med dig ett bildförsett identitetsbevis om du vill få en ny pinkod.

Iniö biblioteks nyckel, en elektronisk bricka

Iniö bibliotek

Iniö bibliotek är också ett meröppet bibliotek , men med ett avvikande inloggningssätt. Iniö bibliotek är meröppet kl. 9-20 varje dag.

För att komma in till biblioteket i Iniö behöver du ett bibliotekskort och en elektronisk nyckelbricka som du får från biblioteket.

Dalsbruks bibliotek

Dalsbruks bibliotek är meröppet kl. 8-20 varje dag, du kommer in med ditt bibliotekskort och din pinkod. Kom ihåg att ta med dig eget papper om du printar under meröppettiden.

Om du inte har fått en pinkod eller inte kommer ihåg den, kan du besöka vilket Blankabibliotek som helst för att få ett. Kom ihåg att ta med dig ett bildförsett identitetsbevis om du vill få en ny pinkod.

Du kan bekanta dig med Dalsbruks instruktioner och regler här.Vad är Blanka?

En karta över Blankabiblioteken, alltså Pargas och Kimitoön

Blanka är ett åboländskt bibliotekssamarbete mellan biblioteken i Kimitoöns kommun och Pargas stad. För kunderna möjliggör Blankasamarbetet bland annat:

 • ett gemensamt bibliotekskort
 • en gemensam samling
 • en gemensam reserveringskö
 • gemensamma användarregler
 • kostnadsfria materialtransporter
 • gemensamma e-material

I praktiken betyder det här att du kan använda alla Blankabibliotek med ett och samma kort. Om det material du vill ha finns i ett annat Blankabibliotek, kan du avgiftsfritt beställa det till ditt eget bibliotek.

Du kan återlämna materialet till vilket Blankabibliotek som helst. Som kund i Blanka har du hela områdets samling till ditt förfogande.

Varifrån kommer namnet Blanka?

Mitt i Blankas verksamhetsområde ligger Gullkronafjärden. Enligt en gammal sägen lovade drottning Blanka av Namur (1316–1363) offra sin gyllene krona åt det vackraste hon såg under sin resa i österled. Då hon såg fjärden i Åbolands skärgård, lät hon kronan sjunka i vågorna – fjärden var det vackraste hon någonsin hade sett! Och så fick fjärden sitt namn, Gullkrona.

När biblioteken hösten 1995 utlyste en namntävling för sitt samarbete nämndes namnet Blanka bland förslagen. Den gamla sägnen dök upp igen.