Sökning

Tukkasurma

Användningen av bilden kan vara begränsad.

Se användarvillkor

QR-kod

Tukkasurma

Sparad:
Genre
Fysisk beskrivning
299 s. ; 21 cm
Språk
finska
Originalverkets språk
finska
Utgivare Helsinki : Schildts & Söderströms 2015
Klassifikation
Ämnen
Utgivare (Juva : Bookwell)
Mer information
Elina Pulli
ISBN
978-951-52-3535-0 sidottu