Sökning

Efter stormen i Tshikapa : en berättelse från Kongo-Kinshasa

Användningen av bilden kan vara begränsad.

Se användarvillkor

QR-kod

Efter stormen i Tshikapa : en berättelse från Kongo-Kinshasa

Sparad:
Genre
Andra titlar
Berättelse från Kongo-Kinshasa
Fysisk beskrivning
176 sidor ; 21 cm
Språk
svenska
Originalverkets språk
svenska
Utgivare [Helsingfors] : Förlaget [2018]
Klassifikation
Ämnen
Utgivare Helsingfors : NordPrint Ab
Mer information
Patricia Bruun
ISBN
978-952-333-115-0 häftad