Sökning

Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

Sandhall, Å. & Lindroth, C. H. (1976). Skalbaggar: Naturguide i färg om skalbaggarnas utseende, utveckling, levnadssätt och beteenden. Ica.

Chicago-stil citat

Sandhall, Åke, och Carl H. Lindroth. Skalbaggar: Naturguide I Färg Om Skalbaggarnas Utseende, Utveckling, Levnadssätt Och Beteenden. Västerås: Ica, 1976.

MLA-referens

Sandhall, Åke, och Carl H. Lindroth. Skalbaggar: Naturguide I Färg Om Skalbaggarnas Utseende, Utveckling, Levnadssätt Och Beteenden. Ica, 1976.

Harvard-stil citat

Sandhall, Å. & Lindroth, C. H. 1976. Skalbaggar: Naturguide i färg om skalbaggarnas utseende, utveckling, levnadssätt och beteenden. Västerås: Ica.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.