Sökning

Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

(2019). Ottobre design: 2019: 1. Studio Tuumat.

Chicago-stil citat

Ottobre Design: 2019: 1. Rovaniemi: Studio Tuumat, 2019.

MLA-referens

Ottobre Design: 2019: 1. Studio Tuumat, 2019.

Harvard-stil citat

2019. Ottobre design: 2019: 1. Rovaniemi: Studio Tuumat.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.