Sökning

Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

(2020). Matmagasinet: 2020: 5. Matmagasinet.

Chicago-stil citat

Matmagasinet: 2020: 5. Helsingborg: Matmagasinet, 2020.

MLA-referens

Matmagasinet: 2020: 5. Matmagasinet, 2020.

Harvard-stil citat

2020. Matmagasinet: 2020: 5. Helsingborg: Matmagasinet.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.