Sökning

Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

(2020). Ottobre design: 2020: 3. Studio Tuumat.

Chicago-stil citat

Ottobre Design: 2020: 3. Rovaniemi: Studio Tuumat, 2020.

MLA-referens

Ottobre Design: 2020: 3. Studio Tuumat, 2020.

Harvard-stil citat

2020. Ottobre design: 2020: 3. Rovaniemi: Studio Tuumat.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.