Perinnebiotooppien kasvien ja kasvillisuuden seuranta Saaristomeren kansallispuistossa : Uppföljning av förändringar i flora och vegetation i Skärgårdshavets nationalpark = Monitoring plants and vegetation on semi-natural biotopes in the Southwestern Archipelago National Park

Användningen av bilden kan vara begränsad.

QR-kod
Finna-recension
(0)

Perinnebiotooppien kasvien ja kasvillisuuden seuranta Saaristomeren kansallispuistossa : Uppföljning av förändringar i flora och vegetation i Skärgårdshavets nationalpark = Monitoring plants and vegetation on semi-natural biotopes in the Southwestern Archipelago National Park

Sparad:
Andra titlar
Uppföljning av förändringar i flora och vegetation i Skärgårdshavets nationalpark
Monitoring plants and vegetation on semi-natural biotopes in the Southwestern Archipelago National Park
Fysisk beskrivning
228 s. : tab., karttoja ; 30 cm
Språk
finska
svenska
engelska
Utgivare [Vantaa] : Metsähallitus, luonnonsuojelu 2001.
Serie Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A, ISSN 1235-6549; No 127.
Klassifikation
Ämnen
Mer information
Leif Lindgren
ISBN
952-446-313-X nidottu