Föräldrar

Mer än böcker

en tv-ruta och en spelkonsol

På biblioteket kan du inte bara låna böcker för olika åldrar, utan också låna tidskrifter, filmer, musik och konsolspel för barn.

På barnavdelningen kan ni sitta och läsa eller låna datorerna. För familjer finns en toalett med skötbord.

Du är också välkommen att amma ditt barn på biblioteket.

Temaväskor med bilderböcker

en av temaväskorna och böckerna

Ibland kan det vara lättare att diskutera olika frågor med barn genom att först läsa en bok om ämnet. På Blankabiblioteken kan du låna temaväskor som innehåller flera bilderböcker om samma tema. Väskorna kan användas för att närma sig och diskutera kring ett specifikt ämne.

Väskorna finns i Pargas och de kan beställas till vilket Blankabibliotek som helst.

Teman:

Alternativa läsformer

Hörlurar på ett bord

För barn som behöver stöd i sitt läsande har biblioteket ett urval ljudböcker som kan lånas enskilt eller tillsammans med den tryckta textboken. Vi har också så kallade lättlästa böcker för barn.

Via biblioteket kan ditt barn vid behov också få tillgång till Celia-bibliotekets samlingar. Man har rätt till Celia-tjänster om man har ett läshinder så som t.ex. nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter. Samlingen omfattar:

  • talböcker
  • taktila böcker
  • vi läser tillsammans-böcker
  • punktskriftsböcker

Du kan registrera ditt barn som Celia-kund på biblioteket. Celia skickar materialet till er.

Läs mer på Celias hemsida.

Läs högt

Det är bra att läsa högt för barnet redan från första början. Under en lässtund får barnet uppleva närhet och närvaro med föräldern och båda får en gemensam stund under vilken de kan lugna ner sig. Barnets koncentrationsförmåga utvecklas och ordförrådet utvidgas då du läser högt för ditt barn. Högläsning hjälper redan en liten baby att bygga upp ett fonemsystem.

Olika typer av berättelser och sagor ger barnet verktyg att hantera egna känslor och livssituationer samt ger svar på olika frågor som barnet grubblar över. Även de barn som redan kan läsa njuter av att få lyssna på böcker.

Om en vuxen läser upp berättelsen, kan hen förklara svåra ord och tillsammans med den vuxna vågar barnet möta också de mest spännande handlingarna i en bok och barnets fantasi väcks till liv.


Äiti ja lapsi

Sommarläsningskampanj för barn på Kimitoön

Ta del av sommarläsningskampanjen i Kimitoöns bibliotek 4.6.-31.8.2018 och samla flera böcker och kompisar åt spindeln!

Hur deltar jag? Läs eller lyssna till tre böcker från biblioteket. Skriv ner några rader om varje bok på en blankett, som du får från biblioteket.

När du återlämnar dina tre ifyllda blanketter till biblioteket, tillsammans med en utlottningssedel, får du fästa en bok eller en ny kompis åt Spindeln i spindelväven!

Med utlottningssedeln deltar du även i Bokvävens prisutdelning i slutet av sommaren. Du kan delta så många gånger som du vill!

en läsande spindel i en spindelväv

Bladen brinner

Johanna Lindbäck och Lisa Bjärbo poserar

Bladen brinner är ett program för dig som är förälder, lärare, bibliotekarie eller läsare. Det är fyllt av samtal, intervjuer och tips om böcker för barn och unga. Podden görs av författarna Johanna Lindbäck och Lisa Bjärbo.

Lyssna på Bladen brinner här.

Läsväskan i Pargas

ett barn läser, i bakgrunden står en gul buss

Läsväskan är en digital lärmiljö för alla elever i Pargas. Läsväskan samlar allt som har med läsundervisning att göra och fungerar som en träffpunkt för elever, lärare, bibliotek och föräldrar. Ditt barn får uppgifterna till användarkontot av sin lärare.

Bekanta dig med Läsväskan här.

Barnkultur på Kimitoön och i Salo

Söker ni efter en ny hobby? Här hittar ni information om olika hobbyer.

Läs mer om Barnkultur på Kimitoön och i Salo.

Evenemang för barn

Kappsäck med böcker i

Biblioteket ordnar regelbundet evenemang för barn. Följ bibliotekets evenemangskalender på frontsidan för information om aktuella evenemang. Biblioteket ordnar bland annat sagostunder och poesievenemang.

En välkomstgåva till nyfödda

en glad baby

Varje barn som föds i Pargas stad eller Kimitoöns kommun får en bok som välkomstgåva av biblioteket. Vid det första rådgivningsbesöket med barnet får du ett presentkort som du löser in på biblioteket.