Sökning

Registerredogörelser

Bibliotekets användarregister är ett personregister i enlighet med personregisterlagen. Registret används endast för att övervaka utlåningen och biblioteket ger inte ut information ur registret åt utomstående. Personnummer används endast i situationer rörande beviljandet av lånekort och upphävandet av lånerätt, samt vid indrivning.