COVID-19 Blanka-biblioteken öppnar stegvis fr.o.m. 1.6. Läs mer om tjänsterna i Pargas och Kimitoön.

Registerredogörelser

Bibliotekets användarregister är ett personregister i enlighet med personregisterlagen. Registret används endast för att övervaka utlåningen och biblioteket ger inte ut information ur registret åt utomstående. Personnummer används endast i situationer rörande beviljandet av lånekort och upphävandet av lånerätt, samt vid indrivning.