Sökning

Det tillgängliga biblioteket


Om tillgänglighet

Välkommen till biblioteket! Biblioteket är öppet för alla.

Servicehundar är alltid välkomna in till biblioteket med dig.

Biblioteket har böcker som passar olika läsare. Vi har bland annat lättlästa böcker för olika åldersgrupper och storstilsböcker för läsare med nedsatt syn.

Biblioteken har böcker på flera olika språk.

Vi strävar också efter bästa möjliga tillgänglighet på nätbiblioteket. Tillgänglighetsutlåtandet kan läsas här.

En servicehund


Boken kommer hem - Pargas

En bok ligger öppen bredvid en tekopp

Om du av någon anledning inte kan besöka biblioteket själv, bestående eller tillfälligt, kan vi på olika sätt försöka hjälpa dig. En anhörig eller vän kan sköta dina biblioteksärenden.

Om du inte har någon anhörig som kan hjälpa dig med dina biblioteksärenden, kan vi försöka ordna en kontaktperson åt dig.

Kontakta ditt närmaste bibliotek för att få höra mer om tjänsten och bli en Boken kommer hem-kund.

Biblioteken och deras kontaktuppgifter

Boken kommer – Kimitoön

En bokhög och en kaffekopp

”Boken kommer”-tjänsten är för dig som av någon anledning, bestående eller tillfälligt, har svårt att komma till biblioteket.

Bibliotekets personal väljer ut böcker åt dig enligt dina önskemål. De lägger materialet färdigt i en kasse, som sedan kan hämtas från biblioteket till exempel av en anhörig eller en vän.

Om du är intresserad av den här tjänsten kan du kontakta ditt närmaste bibliotek för att få höra mera.

Biblioteken och deras kontaktuppgifter

Celia

Celias tjänster kan användas av alla som har svårt att läsa tryckt text på grund av lässvårighet, nedsatt syn eller annat läshinder. Du kan registrera dig som användare av Celias tjänster på ditt bibliotek. Skolbarn registreras av speciallärare.

Utbudet omfattar sammanlagt över 45 000 ljudböcker som kan lyssnas direkt på nätet. I samlingen ingår både klassiker och nyhetsböcker. Celia innehåller flera tusen böcker också på svenska.

Länkar till Celias hemsida

Här kan du läsa mer om Celia

Information om Celias olika bokformat

Instruktioner

En kvinna dricker kaffe och lyssnar på en ljudbok

Teckenspråkiga biblioteket

Det teckenspråkiga biblioteket är en webbtjänst som samlar ihop material på teckenspråk. En del material är översatt till finska eller svenska.

Teckenspråkiga biblioteket lagrar fakta om kultur och historia rörande de teckenspråkiga i Finland, samt om deras språk. Materialet är lättillgängligt för alla, och det krävs ingen registrering för att vara kund hos biblioteket. Det teckenspråkiga biblioteket finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Bekanta dig med det teckenspråkiga biblioteket här.

Finland på ditt språk

infobankens logo

Infobanken är en flerspråkig webbplats där viktig information har samlats för dig som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här. Webbplatsen hjälper även myndigheter med flerspråkig kommunikation.

I infobanken hittar du tillförlitlig information på ditt eget språk om att flytta till Finland, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid.

Bekanta dig med sidan InfoFinland.fi här.