Sökning

Hembygdssamlingen i Pargas

Om samlingen

Hembygdssamlingen innehåller böcker om Pargas, såväl fakta som skönlitteratur, samt böcker av lokala författare.

I samlingen finns också musik och filmer med lokal anknytning.

Vid varje bibliotek finns en egen hembygdshylla där materialet om den egna kommundelen finns samlad.

Pargasiana

Pargasiana är hembygdssamlingen vid Pargas bibliotek. Samlingen innehåller böcker, musik och filmer om och från Pargas. I de öppna hyllorna finns dels böcker för hemlån, dels så kallade arkivexemplar som kan läsas på biblioteket.

Vi har också ett magasin för okatalogiserat småtryck med lokal anknytning, till exempel affischer och olika programblad, som tas fram som läsesalslån på begäran.

Pargas Kungörelser

Vid Pargas bibliotek finns gamla nummer av Pargas Kungörelser som du kan låna för att läsa på biblioteket, antingen i tryckt format eller på mikrofilm.

I tryckt format: Ofullständiga årgångar från åren 1912-1931, fullständiga årgångar från år 1932 framåt.

På mikrofilm: årgångarna 1917-1996

Nationalbiblioteket har digitaliserat årgångarna 1917-1949

Pargas Kungörelser 1917-1949

Viola Renvall

Viola Renvall (1905-1998) var en av de mest lästa lyrikerna i Svenskfinland under 1900-talet. Hon föddes i Tammerfors 1905 och flyttade år 1950 till Pargas, där hon jobbade som lärare i historia och modersmål.

Renvall publicerade flera dikt- och sagosamlingar och skrev också psalmer samt dikter till olika tidskrifter.

Vid Renvalls 90-årsdag uppvaktade Pargas stad henne genom att ordna Diktens dag på Viola-dagen den 3.6, en tradition som numera är årligen återkommande.

Intill Pargas bibliotek ligger Viola Renvall-parken, en rosenpark med en skulptur av Renvall. Skulpturen är ett verk av konstnären Alla Keskisalo-Johansson och bär namnet ”Meditation”.

Vid Pargas bibliotek finns Renvalls böcker samlade. Vi har också ett arkiv med dikter, noveller och sagor publicerade i tidskrifter samt artiklar om Renvall och recensioner av hennes böcker.

Renvalls lyrik

Renvalls barn- och ungdomsböcker

Böcker om Renvall

Viola Renvall

Viola Renvall


Litteraturstigen

Länk till litteraturstigen

Den digitala kartan visar och beskriver åboländska platser i skönlitteraturen. I samma karta finns också lokal musik.

Sidan är ett samarbete mellan Åbolands litteraturförening, Blankabiblioteken, Sydkustens landskapsförbund r.f. och Musikföreningen Riff r.f.

Litteraturstigens hemsida

Allmänna biblioteks digitala samlingar

Digi-tjänsten samlar digitaliserat material från de allmänna biblioteken. Alla böcker på sidan kan läsas i fulltext. Upphovsrätten för materialet har gått ut och du kan fritt använda och länka till texterna på sidan. Du kan gå in på sidan och söka eller klicka direkt på titlarna här nedanför för att läsa texter om Pargas.

Digi-tjänstens frontsida

Paraisten kalkkivuori oy (1911)

Album 1, utgiven av Nagu ungdomsförening (1915)

Sydvästra Finlands svenska folkhögskola 1903-1908 (1908)

Pargas turisten 1912

Pargas turisten 1914

Pargas turisten 1915

Beskrifning över Pargas socken (1847)

Nationalbibliotekets digitala samlingar

Nationalbiblioteket har digitaliserat tidningar som utkommit i Finland 1771-1946. Du kan gå in på sidan och söka i alla digitaliserade tidningar eller klicka på länken här nedanför för att komma direkt till sidan för Pargas Kungörelser.

Pargas Kungörelser 1917-1946

Övriga samlingar och länkar

Notera att upphovsrätten för dessa länkars material nödvändigtvis inte gått ut.

Just Pargas-resebroschyr, 1930- eller 1940-tal

Spel i stuga och salong - nothäfte (pdf)