Sökning

För lärare

Samarbete med biblioteket

Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi efter att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja läslust och läsglädje. Vi vill säkerställa att alla elever inom olika stadier får en grundläggande och jämlik introduktion till hur man använder bibliotekets resurser, hur man söker information och hur man använder informationskällor.

Institutionskort

Skolor, daghem och andra grupper med pedagogisk verksamhet kan få ett institutionskort. Med kortet kan ni låna böcker och annat material som ska användas inom gruppen.

Institutionskortet är kommunbundet och reglerna för kortet kan variera. Mer information får du på biblioteket. Skaffa gärna en pin-kod till institutionskortet för att få tillgång till nätbiblioteket. Kom ihåg att uppdatera kontaktuppgifterna när det sker förändringar.


Biblioteksstigen

Klicka här för att läsa mer om biblioteksstigen i Pargas

Klicka här för att läsa mer om biblioteksstigen i Kimitoön

Klassuppsättningar

För skolor finns det flera klassuppsättningar att låna från Blankabiblioteken. Vi har uppsättningar med 6-21 exemplar av samma bok som kan läsas samtidigt av hela klassen. Mängden kan vid behov utökas med böcker från bibliotekens öppna samlingar. Utöver det här finns det andra böcker som finns i flera exemplar i våra öppna samlingar. Om du vill låna en bok för samtidig läsning för en mindre grupp, kan vi hjälpa dig att samla ihop böckerna.

Alla klassuppsättningar kan beställas till och returneras till alla Blankabibliotek. Gör gärna beställningen via ditt närmaste bibliotek, antingen på biblioteket eller per e-post eller telefon.

Digibiblioteket i Pargas

Som lärare i Pargas har du tillgång till ett digibibliotek. Digibiblioteket är en del av projektet Lärande utan gränser. Du kan göra dina bokningar i Google-kalendern, med undantag av videoprojektorn som bokas genom att kontakta Pargas bibliotek.

Läs mer om digibiblioteket på Google Drive. Det krävs inloggning och behörighet att läsa sidan.

Här kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att boka digibibliotekets material i din egen Google-kalender. Det krävs inloggning och behörighet för att se instruktionerna och resurserna i kalendern.

Makey Makey

Makey Makey är ett kretskort för att styra datorn. Det gör du genom att koppla den till ett föremål som leder elektricitet. Du behöver lära dig grunderna i ellära. Enkelt och lättanvänt. Kan användas i många ämnen.

Microbit

Microbit är en liten dator som ser ut som ett kort. Du kan programmera datorn att göra olika saker t.ex. visa bildar, eller spela upp ljud. Vill du jobba mer avancerat så kan du programmera olika sensorer som t.ex. tjuvlarm som aktiveras av tyngd eller lutning.

Sphero sprk+

Sphero sprk+ är en radiostyrd robotboll. Du styr den via via appen SpheroEdu. Du kan räkna ut hastighet, vinklar, bromssträcka m.m.

Artome Movea

Artome Movea, som kallas Arttu, är en flyttbar videoprojektor med inbyggd högtalare som räcker till för sal med 150 pers. Två headset mikrofoner ingår också. Strömkabeln i väggen, klicka på strömknappen, och koppla datorn med tillhörande hdmi-kabel och du är klar att presentera. Det räcker med en någorlunda slät vit vägg för att projicera bilden.

Celia

Elever med läshinder kan vid behov också få tillgång till Celia-bibliotekets samlingar. Man har rätt till Celia-tjänster om man har ett eller flera läshinder så som t.ex. nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter. Samlingen omfattar:

  • talböcker
  • taktila böcker
  • vi läser tillsammans-böcker
  • punktskriftsböcker

Speciallärare kan få rättighet att registrera Celia-kunder. Om eleven inte kan registreras som kund via skolan, kan hen också besöka biblioteket tillsammans med sin vårdnadshavare för att bli Celia-kund.

Läs mer på Celias hemsida.

Flerspråkighet

Möjligheten att lyssna på och läsa berättelser på sitt eget språk är viktigt. Kontakta ditt bibliotek om det i din grupp finns barn vars modersmål inte är svenska eller finska. Vi kan beställa in en liten samling biblioteksmaterial från det Flerspråkiga biblioteket i Helsingfors.

Det flerspråkiga biblioteket finns i Böle och det är finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Dess samling omfattar verk på över 80 pråk för barn, unga och vuxna.

Utöver böcker kan även musik, filmer, tidskrifter och ljudböcker beställas. Det är avgiftsfritt för kunden att använda tjänsten. Fråga mer om tjänsten i ditt bibliotek.