Sökning

För lärare

Corona-undantag

Så här påverkar coronaepidemin biblioteksverksamheten:

  • Pargas bibliotek: Biblioteket meddelar alltid när det sker förändringar i coronarestriktionerna. Du kan alltid kontakta biblioteket för att få veta mer. När läget tillåter klassbesök, bokas biblioteksbesök på förhand för att försäkra oss om att vi har högst en grupp i taget inne i biblioteket. Boka en tid med hälp av den här kalendern (länk). De bokningsbara tiderna är alltid en halv timme åt gången, så om besöket varar t.ex. 9.45-10.15 bokas två tider. Ange gärna som en kommentar vilken klass/grupp som kommer, den tidpunkt ni anländer till biblioteket, samt den tid besöket är över.
  • Övriga bibliotek i Pargas: Kontakta biblioteket för att boka en tid, om coronaläget tillåter gruppbesök.
  • Kimitoön: Om coronaläget tillåter gruppbesök, bokas alla biblioteksbesök på förhand för att försäkra oss om att vi har högst en grupp i taget inne i biblioteket. Biblioteken svarar gärna på eventuella frågor. Kontakta ditt bibliotek för att boka en tid.

Samarbete med biblioteket

Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi efter att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja läslust och läsglädje.

Vi vill säkerställa att alla elever inom olika stadier får en grundläggande och jämlik introduktion till hur man använder bibliotekets resurser, hur man söker information och hur man använder informationskällor.

Institutionskort

Skolor, daghem och andra grupper med pedagogisk verksamhet kan få ett institutionskort. Med kortet kan ni låna böcker och annat material som ska användas inom gruppen.

Institutionskortet är kommunbundet och reglerna för kortet kan variera. Mer information får du på biblioteket.

Skaffa gärna en pin-kod till institutionskortet för att få tillgång till nätbiblioteket. Kom ihåg att uppdatera kontaktuppgifterna när det sker förändringar.

Biblioteksstigen

Biblioteken i Pargas och Kimitoön har i samarbete med skolorna tagit fram en biblioteksstig, som följer eleven genom hela skoltiden.

Biblioteksstigens mål är att utveckla elevernas färdigheter att hitta och använda information, samt att inspirera barnen att använda biblioteket och läsa böcker.

Biblioteksstigen beaktar LP2016 och skolornas läroplaner och grundar sig på ett aktivt samarbete med lärarna.

Konkret omfattar stigen handledda biblioteksbesök med specifikt innehåll för varje årskurs, utöver de återkommande biblioteksbesöken för att låna böcker.

Skillnader mellan kommunerna

Grundprinciperna är de samma, men det kan förekomma en del skillnader mellan kommunernas biblioteksstigar. Här hittar du mer information om stigarna:

Läs mer om biblioteksstigen i Pargas.

Läs mer om biblioteksstigen i Kimitoön.

Klassuppsättningar

För skolor finns det flera klassuppsättningar att låna från Blankabiblioteken. Vi har uppsättningar med 6-21 exemplar av samma bok som kan läsas samtidigt av hela klassen. Mängden kan vid behov utökas med böcker från bibliotekens öppna samlingar. Böckerna lånas med skolans eller klassens eget lånekort (lånetid 2 månader) eller med elevernas egna kort (lånetid 4 veckor).

Utöver det här finns det andra böcker som finns i flera exemplar i våra öppna samlingar. Om du vill låna en bok för samtidig läsning för en mindre grupp, kan vi hjälpa dig att samla ihop böckerna.

Alla klassuppsättningar kan beställas till och returneras till alla Blankabibliotek. Gör gärna beställningen via ditt närmaste bibliotek, antingen på biblioteket eller per e-post eller telefon.

Boktips

Biblioteket boktipsar dels på plats i biblioteket, dels på nätbiblioteket. På barn- och ungdomssidorna hittar du boktips som är riktade till eleverna själva.

Med hjälp av listorna är det enkelt att se hur många böcker som är på plats i de olika biblioteken. Boklistorna kallas för favoritlistor och de är smidiga att använda själv i undervisningen. Med hjälp av favoritlistorna kan du sammanställa boklistor i samband med t.ex. projekt. Du hittar instruktionerna på nätbibliotkets frontsida under rubriken "Så här använder du nätbiblioteket".

Vi tar gärna emot önskemål och färdiga listor som används i undervisningen.

Olika sätt att läsa

För barn som behöver stöd i sitt läsande har biblioteket ett urval ljudböcker som kan lånas enskilt eller tillsammans med den tryckta textboken. Vi har också lättlästa böcker för barn och unga.


E-böcker

En del föredrar att läsa med hjälp av surfplatta. Vi har böcker barn och unga också som e-böcker. Flera av böckerna i Elib kan läsas direkt online - då behöver man inte ladda ner något läsprogram och böckerna fungerar även på de Chromebook-datorer som vissa använder.

Ett urval böcker som kan läsas online finns samlade på raden här nedanför. Du hittar flera sådana böcker med texten "Denna bok kan läsas direkt online" under "LÅNA"-knappen. För att låna e-böcker behöver varje elev sitt bibliotekskortsnummer och en PIN-kod. Man får låna en bok per vecka.

Bekanta dig med Elib här.


Celia

Elever med läshinder kan vid behov också få tillgång till Celia-bibliotekets samlingar. Man har rätt till Celia-tjänster om man har ett eller flera läshinder så som t.ex. nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter. Samlingen omfattar:

  • talböcker
  • taktila böcker
  • vi läser tillsammans-böcker
  • punktskriftsböcker

Speciallärare kan få rättighet att registrera Celia-kunder. Om eleven inte kan registreras som kund via skolan, kan hen också besöka biblioteket tillsammans med sin vårdnadshavare för att bli Celia-kund.

Läs mer på Celias hemsida.

Läsväskan i Pargas

Läsväskan är en digital lärmiljö för alla elever i Pargas. Läsväskan samlar allt som har med läsundervisning att göra och fungerar som en träffpunkt för elever, lärare, bibliotek och föräldrar.

Logga in i Läsväskan.

Digibiblioteket i Pargas

Som lärare i Pargas har du tillgång till ett digibibliotek. Digibiblioteket är en del av projektet Lärande utan gränser. Du kan göra dina bokningar i Google-kalendern, med undantag av videoprojektorn som bokas genom att kontakta Pargas bibliotek.

Läs mer om digibiblioteket på Google Drive. Det krävs inloggning och behörighet att läsa sidan.

Här kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att boka digibibliotekets material i din egen Google-kalender. Det krävs inloggning och behörighet för att se instruktionerna och resurserna i kalendern.

Makey Makey

Makey Makey är ett kretskort för att styra datorn. Det gör du genom att koppla den till ett föremål som leder elektricitet. Du behöver lära dig grunderna i ellära. Enkelt och lättanvänt. Kan användas i många ämnen.

Microbit

Microbit är en liten dator som ser ut som ett kort. Du kan programmera datorn att göra olika saker t.ex. visa bildar, eller spela upp ljud. Vill du jobba mer avancerat så kan du programmer olika sensorer som t.ex. tjuvlarm som aktiveras tyngd eller lutning.

Sphero sprk+

Sphero sprk+ är en radiostyrd robotboll. Du styr den via via appen SpheroEdu. Du kan räkna ut hastighet, vinklar, bromssträcka m.m.

Artome Movea

Artome Movea, som kallas Arttu, är en flyttbar videoprojektor med inbyggd högtalare som räcker till för sal med 150 pers. Två headset mikrofoner ingår också. Strömkabeln i väggen, klicka på strömknappen, och koppla datorn med tillhörande hdmi-kabel och du är klar att presentera. Det räcker med en någorlunda slät vit vägg för att projicera bilden.

Multilitteracitet

I bibliotekets verksamhet för förskolegrupper och skolklasser strävar vi efter att främja multilitteracitet. Under en sagostund kommer barnet i kontakt med olika typer av texter på ett roligt sätt. För skolklasser ordnar vi informationssökning, där vi också betonar kritiskt tänkande och källkritik. I mån av möjlighet ordnar vi också verkstäder kring till exempel skapande av text eller programmering.

På webbplatsen MOI hittar du roliga exempel på hur du kan främja multilitteracitet i den egna gruppen eller klassen. Läs mer på MOIs hemsida.

Flerspråkighet

Möjligheten att lyssna på och läsa berättelser på sitt eget språk är viktigt. Kontakta ditt bibliotek om det i din grupp finns barn vars modersmål inte är svenska eller finska. Vi kan beställa in en liten samling biblioteksmaterial från det Flerspråkiga biblioteket i Helsingfors.

Det flerspråkiga biblioteket finns i Böle och det är finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Dess samling omfattar verk på över 80 pråk för barn, unga och vuxna.

Utöver böcker kan även musik, filmer, tidskrifter och ljudböcker beställas. Det är avgiftsfritt för kunden att använda tjänsten. Fråga mer om tjänsten i ditt bibliotek.