Sökning

För småbarnspedagoger

Institutionskort

Skolor, daghem och andra grupper med pedagogisk verksamhet kan få ett institutionskort. Med kortet kan ni låna böcker och annat material som ska användas inom gruppen.

Institutionskortet är kommunbundet och reglerna för kortet kan variera. Mer information får du på biblioteket.

Skaffa gärna en pin-kod till institutionskortet för att få tillgång till nätbiblioteket. Kom ihåg att uppdatera kontaktuppgifterna när det sker förändringar.

Biblioteksbesök

Välkommen till biblioteket! I biblioteket kan grupper så väl låna som delta i olika evenemang.

Biblioteken ordnar under höst- och vårterminerna både svensk- och finskspråkigt program för familjens minsta. Programmet kan innefatta allting från rimstunder för de minsta till sagostunder med aktiviteter och teater för de större barnen.

Alla är välkomna på sagostunder. Vi önskar att grupper förhandsanmäler sig.

Biblioteksstigen

Klicka här för att läsa mer om biblioteksstigen i Pargas

Klicka här för att läsa mer om biblioteksstigen i Kimitoön

Temaväskor med bilderböcker

Ibland kan det vara lättare att diskutera olika frågor med barn genom att först läsa en bok om ämnet. På Blankabiblioteken kan du låna temaväskor som innehåller flera bilderböcker om samma tema. Väskorna kan användas för att närma sig och diskutera kring ett specifikt ämne tillsammans med barn antingen i hemmet eller i pedagogisk verksamhet. Du kan beställa väskan till ditt närmaste bibliotek.